ورود به سامانه یکپارچه مالکین
فهرست اصلی
درباره ما

درباره ما

با ما بیشتر آشنا شوید.

بنام خدا

خلاصه تاریخچه هیات واگذاری و شرکت تعاونی شیده

به منظور تامین مسکن کارکنان صنعت حمل و نقل هوایی ،تفاهمنامه ای  فی مابین وزرای راه و ترابری و مسکن شهرسازی وقت در مورخ 1382/11/20  منعقد ومقررگردید، مسکن بیش از  4500 نفر از پرسنل صنعت حمل و نقل هوایی در تمامی حوزه های صنعت هوانوردی با عنایت به آورده های مرحله ای اعضاء ،ساخت و تحویل این واحدها انجام گیرد. بر اساس این تفاهمنامه سازمان هواپیمایی کشوری متولی و ماموربه رسیدگی و انجام اقدامات لازم می گردد.

 در سال 1382 جناب نیارکی سرپرست وقت سازمان هواپیمایی کشوری طی یک ابلاغ رسمی دستور به تشکیل هیات اجرایی بنام"هیات پنج نفره واگذاری واحدهای مسکونی در پرند" با آرم و نشان سازمان هواپیمایی کشوری صادر و پنج نفر از مدیران وقت سازمان را جهت اجرای پروژه ها منصوب کرده وشرح وظایف را درابلاغ مذکور تبیین نمود.

تکالیف و شرح وظایف کاری آنان در خصوص چگونگی تامین مسکن پرسنل صنعت حمل ونقل هوائی رسما به آنان ابلاغ میگردد  و این هیات  با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری قطعات زمین به میزان 100 هکتار را جهت احداث بنای مسکونی و تجاری در شهر جدید پرند اخذ می نمایند  مطابق با این توافق نامه مقررگردید ساخت پروژه ها حداکثر در 4 سال به اتمام برسد. اراضی دولتی مذکور  به مساحت تقریبی  100 هکتار برپایه  قیمت کارشناسی مصوب و دولتی ازسوی شرکت عمران شهرهای جدید وشرکت عمران شهر جدید پرند  (بعنوان نمایندگان  حاکمیتی، امور نظارت و پیگیری  مربوط به ساخت تکمیل و تحویل ) به هیات پنج نفره واگذار گردید .

متاسفانه در مورخ  1387/04/31 اعضاء هیات  ( آقایان منصور باقرزاده ، رضا قدیمی ، ایرج هادیان ، محمد مهدی مصطفایی ، علی فاخری ، پرویز شاپوریان، ابوالفضل رحمنی ) بدون اطلاع خریداران و باهفت نفراقدام به تاسیس شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوایی  (شیده) می نمایند و اموال هیات مذکور که شامل زمین اختصاص یارانه ای یافته و تجهیزات خریداری شده( با واریزی های اعضا به حساب مشترک آقایان رضا قدیمی  منصور باقرزاده و محمد مهدی مصطفایی )واحدهایی که قرار به ساخت آنها بوده به شرکت تعاونی مذکور اختصاص می یابد

پروژه ها در سال 1392 متوقف گردید و جناب آقای باقرزاده و هیات مدیره سابق شیده بدلیل عدم مسوولیت پذیری و نادیده گرفتن منافع خریداران هیچ اقدامی در خصوص ساخت پروژه نکردند.

در سال 1394 برخی نمایندگان با هیات مدیره سابق شیده متممی را به امضا می رسانند اخذ وجوه متمم تا سال 1396 ادامه داشت ولی متاسفانه با وجود متمم در پروژه 1100 واحدی هیچگونه پیشرفتی حاصل نگردید.

درسال 1395 بیش از 1377 نفر از مالباختگان در دادسرای ناحیه 30 بازپرسی 1  طرح شکایت کرده  و درمرحله بعد به شعبه 1063 کیفری 2 مجتمع ویژه جرائم اقتصادی با عناوین اخلال جزئی در نظام اقتصادی فروش مال غیر و خیانت درامانت ارجاع و در مورخ 19 خرداد سال 1400 دادگاه متهمین با حضور بیش از 300 شاکی تشکیل  و پس از 7 ساعت خاتمه یافت  و رای دادنامه مبنی بر مجرم بودن اقای منصور باقرزاده صادر گردید  و پس از قریب به دو سال دادگاه تجدید نظر شعبه  75  رای بدوی را تایید نمودند

در بهمن 1397 اداره کل تعاون استان تهران در راستای احقاق حقوق مالباختگان نسبت به اعمال بند 17 ماده66 قانون تعاون  نسبت به عزل هیات مدیره سابق شیده اقدام و در سال 1399 رای بدوی از شعبه 217 محتمع قضایی شهید مفتح صادر و در شعبه 28 تجدید نظر رای بدوی تایید گردید.و پس از قریب به دو سال از زمان عزل مدیران مجرم شیده در اردیبهشت 1401 مجمع عمومی شرکت تعاونی شیده توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار و اعضا هیات مدیره و بازرسین انتخاب شدند و در تاریخ 16/07/1401 اگهی روزنامه رسمی منتشر شد.

برخی از همکاران ما

هیئت امنا شهرک هواپیمایی
تیم نمایندگان پروژه های هواپیمایی شیده
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری پرند
شرکت عمران شهرهای جدید